Gezondheidsrisico’s door bodemvervuiling vaak overschat

De modellen die worden gebruikt bij bodemverontreiniging om de hoeveelheid gevaarlijke stoffen in gebouwen te voorspellen, schieten te kort. Vaak voorspellen ze grotere hoeveelheden gevaarlijke stoffen in gebouwen dan er feitelijk aanwezig zijn. Dan worden de gezondheidsrisico’s overschat. Het omgekeerde gebeurt overigens ook.

Dat concludeert Jeroen Provoost in zijn proefschrift. Ook stelt hij vast dat de normen die worden gehanteerd voor bodemsanering van land tot land sterk verschillen.

Lees meer

Toolbox ‘Gezond uit de grond’

Voordat werknemers gaan werken in- of met grond, moet zijn onderzocht of deze mogelijk vervuild is. Dit om te voorkomen dat de werknemers worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Toch kan het dan alsnog gebeuren dat zij bij de werkzaamheden stuiten op een verontreiniging.

Om deze situaties te herkennen en te voorkomen dat werknemers in aanraking komen met verontreinigingen, heeft de Inspectie SZW de ‘Toolbox: Gezond uit de grond‘ samengesteld.

Lees meer