Effecten en beïnvloeding bodembiodiversiteit

De vraag van veel telers is met welke indicatoren zij de toestand van de bodembiodiversiteit kunnen meten, wat die informatie betekent voor de bodemkwaliteit en de gewasproductie en welke teeltmaatregelen geboden zijn.

Nationale Landschappen beslaan één vijfde van Nederland

Nederland telt 20 Nationale Landschappen. De totale oppervlakte is bijna 900 duizend hectare. Dat is ruim 20 procent van het Nederlands grondgebied. Ongeveer twee derde van het bodemgebruik binnen deze landschappen is agrarisch terrein. In Nederland is dat bijna 55 procent.

Bodemleven koesteren loont

Regenwormen, springstaarten, bacteriën en schimmels. Ze vormen met nog veel meer organismen de basis van een gezonde bodem. Maar hoeveel en welke soorten heb je minimaal nodig? Een maat is in ontwikkeling.

Bebouwing zet gestaag door

Nederland is nog steeds een agrarisch land als je kijkt naar het bodemgebruik. Meer dan de helft wordt gebruikt voor land- en tuinbouw. Dat aandeel neemt echter gestaag af door de toenemende bebouwing. Tussen 2006 en 2008 is het bebouwd terrein met bijna 7 duizend hectare gegroeid. Dat is gelijk aan een