bodemdaling

Baanbrekend onderzoek naar bodemdaling

Een breed nationaal consortium onder leiding van de Universiteit Utrecht krijgt 5 miljoen euro om de bodemdaling in Nederland te onderzoeken. Het blijven zakken van het maaiveld en de ondergrond heeft grote maatschappelijke gevolgen en economische impact. Uiteenlopende disciplines als fysische geografie, satellietgeodesie, biologie, bodemchemie, agro-economie, civiele techniek, milieubeleidswetenschappen en rechtsgeleerdheid slaan nu de handen ineen om

Regen valt vaker op droge dan op vochtige gebieden

Neerslag uit buien valt vaker op droge landoppervlakken dan op plekken met een vochtige bodem. Dat blijkt uit onderzoek van aardwetenschapper Richard de Jeu van de Vrije Universiteit Amsterdam en collega’s uit Engeland, Frankrijk en Oostenrijk.

Duurzaam bouwen aan bodemvruchtbaarheid

Gebruik van compost en groenbemesting evenals allerlei vormen van agroforestry helpen de bodem te herstellen, en maken het teeltsysteem minder gevoelig voor tegenslag. Beter voor de boer én voor de biodiversiteit. Het aprilnummer van Ekoland geeft een andere kijk op bodemvruchtbaarheid.

Gezonde, duurzaam beheerde bodem levert mens veel goeds

Een gezonde bodem met een gevarieerd bodemleven geeft de mens heel veel goeds. Meer dan veel mensen wellicht denken. Is de bodem gezond, dan zijn de bloemkolen en andijvie die we van het land plukken en op tafel zetten ook van betere kwaliteit.

Is de bodem gezond dan heeft dat ook positieve gevolgen voor het grondwater en de lucht. Kortom: een gezonde bodem bezorgt Nederland goede diensten.