Effect diabetes type 1 op hersenen in kaart gebracht

De laatste jaren laten steeds meer onderzoeken zien dat diabetes mellitus type 1 kan leiden tot veranderingen in de hersenen. Voor het eerst brengt grootschalig onderzoek door Eelco van Duinkerken deze veranderingen in de hersenen ten gevolge van diabetes type 1 in kaart. Van Duinkerken promoveert op 24 februari 2012 bij VUmc.

Lees meer

Effect diabetes type 1 op hersenen in kaart

De laatste jaren laten steeds meer onderzoeken zien dat diabetes mellitus type 1 kan leiden tot veranderingen in de hersenen. Voor het eerst brengt grootschalig onderzoek door Eelco van Duinkerken deze veranderingen in de hersenen ten gevolge van diabetes type 1 in kaart.

Door hoge bloedsuikers als gevolg van diabetes mellitus type 1 treedt schade op aan kleine bloedvaten. Deze schade kan zich onder andere manifesteren in de hersenen. Het gaat daarbij met name om veranderingen in cognitieve functies als de snelheid waarmee informatie wordt verwerkt, het tegelijkertijd uitvoeren van verschillende handelingen en soms ook het geheugen. Daarnaast blijkt dat er ook veranderingen zijn in de structuur en functie van de hersenen.

Lees meer

Onderzoek naar vernieuwende behandeling van diabetes type 2

Het Diabetes Fonds heeft onderzoekers van het AMC de Ruby Diabetes Research Grant toegekend. Onderzoekers Hans Romijn en Maarten Soeters gaan een nieuwe behandeling voor diabetes type 2 onderzoeken. Het onderzoek is vernieuwend, praktijkgericht en het kan mogelijk een eenvoudige behandeling opleveren die de bloedsuiker verlaagt: via galzouten.

Lees meer

Meetinstrumenten voor bepaling bloedsuikerstofwisseling nog vaak onder de maat

De meeste zorgverleners in de diabeteszorg gebruiken de HbA1c waarde om te beslissen of zij patiënten moeten aanraden om de behandeling te veranderen of niet. Onderzoekster Erna Lenters-Westra, werkzaam in het Klinisch Chemisch Laboratorium van de Isala Klinieken in Zwolle,

Lees meer