Beenmergkanker: weg naar ‘chronisch’ komt naderbij

De medische wereldtop op het gebied van hematologie was van 7-10 december 2013 bijeen op het jaarlijkse congres van de American Society of Hematalogy (ASH) in New Orleans. Honderden onderzoekers, veelal werkzaam als arts, presenteerden er de resultaten en voortgang van hun klinisch onderzoek. Speciale aandacht was er voor multipel myeloom, een kanker van het beenmerg. Nu nog ongeneeslijk, maar de weg naar ‘çhronisch’ komt in zicht.

Duurdere behandeling van kinderleukemie: de prijs waard

Een duurdere behandeling voor kinderen met acute lymfatische leukemie (ALL) leidt tot een betere overleving. Daarmee is deze inmiddels standaardbehandeling bijzonder kosteneffectief. Dat is een van de conclusies van kinderarts in opleiding Raphaële van Litsenburg in haar proefschrift.

Behandeling leukemie effectiever door cholesterolverlager

Acute myeloide leukemie (AML) kan effectiever bestreden worden, wanneer aan de behandeling met chemotherapie of een farnesyltransferaseremmer een statine wordt toegevoegd. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Karen van der Weide.