Voorspellen of bloeddonor mag doneren

Naar de bloedbank komen voor je donatie en er dan achter komen dat je hemoglobine (Hb) gehalte te laag is, waardoor je geen bloed mag geven en onverrichter zake weer huiswaarts kunt. Dat is vervelend.

Sanquin, moeder en dochter

Maar recent onderzoek bracht de oplossing een stap dichterbij: met behulp van speciale modellen is van tevoren te voorspellen of het Hb gehalte van een donor voldoende is om te mogen doneren.

Gebruik bloed stabiliseert

Na een jarenlange afname van het gebruik van bloed- en bloedproducten in ziekenhuizen is dit gebruik in 2009 gestabiliseerd. Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerde jaarverslag 2009 van Sanquin Bloedvoorziening.

Amsterdams Bloed gevraagd!

VU medisch centrum kent als geen ander het (levens)belang van bloed. Leukemiepatiënten, verkeersslachtoffers, patiënten die een zware operatie moeten ondergaan; dagelijks maakt VUmc gebruik van het bloed en bloedplasma dat donors vrijwillig bij Sanquin Bloedbank doneren. VUmc sluit zich dan ook graag aan bij de werfactie ‘Amsterdams Bloed’ van Sanquin Bloedbank om donors te werven