Biogas Centrum Groningen maakt duurzaam biogas toegankelijk

Het Biogas Centrum Groningen (BCG) wordt hèt kenniscentrum voor alles wat met biogas en biovergisting te maken heeft. Een aanloop van 4 jaar heeft geresulteerd in het eerste Europese centrum waar 100% van de aandacht en energie wordt gestoken in de ontwikkeling en uitbreiding van de kennis en praktijkervaring rond de productie van biogas. Door industrie en overheid is hiervoor een budget beschikbaar gesteld van 2,2 miljoen Euro voor 21 onderzoeksprojecten.

Lees meer