Biologische export hoger dan binnenlandse consumptie

Het volume van biologische producten dat vanuit Nederland geëxporteerd is in 2012, is hoger dan de totale biologische consumptie in Nederland. In waarde exporteert het Nederlandse bedrijfsleven € 783 miljoen. Dat is in geld weliswaar lager dan de circa 1 miljard euro die Nederlandse consumenten in 2012 kochten, maar het volume is 10 tot 25% hoger. De consumentenwaarde van de geëxporteerde biologische producten bedraagt naar schatting 1,2 miljard euro.

Certificering biologisch-dynamische landbouw

In Nederland zorgt Skal voor toezicht en certificering van biologische productie. Op meerdere punten gaat Demeter als keurmerk voor biologisch-dynamische landbouw een stapje verder dan alleen “ biologisch”. Dynamisch staat voor beweging en ook de certificering van Demeter beweegt mee met haar tijd.

Duurzaam bouwen aan bodemvruchtbaarheid

Gebruik van compost en groenbemesting evenals allerlei vormen van agroforestry helpen de bodem te herstellen, en maken het teeltsysteem minder gevoelig voor tegenslag. Beter voor de boer én voor de biodiversiteit. Het aprilnummer van Ekoland geeft een andere kijk op bodemvruchtbaarheid.