Eerste Nederlandse laboratorium in Antarctica

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) opent op zondag 27 januari 2013 het eerste Nederlandse laboratorium in Antarctica.

dirck-gerritszlaboratorium-docking-station-links-british-antarctic-survey-nwoDirck Gerritszlaboratorium docking station (links), British Antarctic Survey-NWO

Het Dirck Gerritsz Laboratorium bestaat uit vier tot laboratorium omgebouwde zeecontainers, geplaatst in een docking station. Nederlandse wetenschappers zullen in het laboratorium onder andere onderzoek doen naar algen en ijzersporen in het opwarmende Antarctische zeewater.

Duurzaam bouwen aan bodemvruchtbaarheid

Gebruik van compost en groenbemesting evenals allerlei vormen van agroforestry helpen de bodem te herstellen, en maken het teeltsysteem minder gevoelig voor tegenslag. Beter voor de boer én voor de biodiversiteit. Het aprilnummer van Ekoland geeft een andere kijk op bodemvruchtbaarheid.

Subsidieregeling voor biodiversiteit en bedrijfsleven

Vanaf 1 augustus 2012 kunnen bedrijven subsidie aanvragen voor plannen om de druk van hun bedrijf op de natuur te verminderen. De regeling komt voort uit een Green Deal die minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) een half jaar geleden heeft gesloten met het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen en Economie (BEE).

Op zoek naar inspiratie en innovatie?

Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) is op 25 juni 2012 gastheer van TEDxBinnenhof: Catwalk for Innovation in de Ridderzaal in Den Haag.

In aanwezigheid van de Prins van Oranje en Prinses Máxima presenteren 10 sprekers hun baanbrekende ideeën om mondiale uitdagingen zoals milieuvervuiling, kosten voor de gezondheidszorg, verlies van biodiversiteit, klimaatverandering en schaarste van natuurlijke hulpbronnen, voedsel en energie aan te pakken.

Investeren in groene stad goed voor gezondheid en gezondheidsbudget

De aanleg van meer groen in stedelijke gebieden kan een besparing opleveren van €65 miljoen op het budget voor de volksgezondheid. Meer groen kan er ook voor zorgen dat werknemers zich minder vaak ziek melden, wat een besparing van €328 miljoen oplevert. Dat blijkt uit onderzoek van KPMG, dat is verricht in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I).