Boete voor perenteler

Een perenteler in Gelderland krijgt van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een aantal boetes voor het gebruik van een verboden stof bij het kweken en in de handel brengen van peren. Ongeveer 70 ton peren is in beslag genomen en wordt vernietigd. Deze teler heeft zowel de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden als de Warenwet overtreden.

Lees meer

Wilde zomerganzen bedwelmen met CO2-gas onder voorwaarden toegestaan

Staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) wil het gebruik van CO2-gas voor het bedwelmen en het doden van ganzen onder voorwaarden toestaan. Het gebruik van CO2-gas is een effectief alternatief voor het schieten met hagel, vooral als het gaat om grote aantallen ganzen.

Lees meer