60% Nederlanders bereid om gebruikt vet apart in te leveren

Nederlanders zijn goed in recyclen. Of het nou glas, papier of batterijen is; we leveren het met liefde in op de daarvoor bestemde plekken. Als we maar weten wat we moeten inleveren en waar. Uit onderzoek van Intomarkt GfK blijkt dat we nu ook vet aan het rijtje toe mogen voegen: ruim 60% van de bevolking is bereid om gebruikte vetten en oliën te recyclen.

Lees meer

‘Innovatie noodzakelijk voor betaalbare duurzame energie’

Nederland steunt het streven van de Europese Commissie duurzame energie in prijs te laten concurreren met fossiele energiebronnen zoals kolen en olie. Door innovatie kan duurzame energie goedkoper worden, zodat het op den duur niet meer afhankelijk is van overheidssubsidie.

Lees meer

Nieuwe meettechniek brengt brandstof uit zonlicht dichterbij

Voor het eerst zijn gedetailleerde opnamen gemaakt van een chemische reactie die door licht wordt versneld. De scheikundigen van de Universiteit Utrecht lieten hiervoor een speciale microscoop zelf onderdeel zijn van de chemische reactie. De resultaten zijn op 19 augustus 2012 gepubliceerd in het prestigieuze wetenschappelijke tijdschrift Nature Nanotechnology. Bert Weckhuysen: “Nu kunnen we gericht werken aan een rendabele duurzame brandstof uit zonlicht”.

Lees meer

Biogas Centrum Groningen maakt duurzaam biogas toegankelijk

Het Biogas Centrum Groningen (BCG) wordt hèt kenniscentrum voor alles wat met biogas en biovergisting te maken heeft. Een aanloop van 4 jaar heeft geresulteerd in het eerste Europese centrum waar 100% van de aandacht en energie wordt gestoken in de ontwikkeling en uitbreiding van de kennis en praktijkervaring rond de productie van biogas. Door industrie en overheid is hiervoor een budget beschikbaar gesteld van 2,2 miljoen Euro voor 21 onderzoeksprojecten.

Lees meer

Rijden op mest nu realistisch alternatief voor fossiele brandstoffen

Oud-commissaris van de Koningin en voorzitter van voorlichtingsorganistie Milieu Centraal Ed Nijpels heeft maandag 9 januari 2012 het groen gas tankstation van OrangeGas in Joure geopend. Met tot nu toe 85 gerealiseerde aardgastankstations, waarvan er 35 honderd procent groen gas leveren, heeft Nederland inmiddels een landelijk dekkend netwerk. Daarmee is rijden op groen gas volgens voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal niet alleen een van de meest milieuvriendelijke alternatieven voor rijden op fossiele brandstoffen, maar ook een realistische optie voor automobilisten.

Lees meer

’Importheffingen voor duurzame palmolie afschaffen’

De Europese importheffingen op duurzaam geproduceerde ruwe palmolie moeten worden afgeschaft. Nederland zal zich hiervoor sterk maken bij de Europese Commissie in Brussel. Dat maakte minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) maandag 19 december 2011 bij de opening van de nieuwe Neste Oil raffinaderij in Rotterdam, Europa’s grootste raffinaderij voor biodiesel een duurzame biologische brandstof. Palmolie is een belangrijke grondstof voor biologische brandstoffen die geschikt zijn voor onder andere dieselmotoren.

Lees meer