Minder bijwerkingen met nieuwe therapie tegen longembolie

Een nieuw medicijn voor de behandeling van longembolie is even goed, maar heeft minder bijwerkingen dan de bestaande therapie. Bovendien is de nieuwe therapie gebruiksvriendelijker; in plaats van elke dag een pil is een wekelijkse injectie voldoende.

Balans tussen werkzaamheid en risico’s van geneesmiddelen

Geneesmiddelenbewaking gaat over het ontdekken, begrijpen en voorkomen van bijwerkingen, waarbij het in kaart brengen van de omgeving waarin een middel gebruikt wordt steeds belangrijker wordt. Marjolein Willemen beschrijft in haar proefschrift

Erasmus MC alert op bijwerkingen medicijnen

Het centrum voor bijwerkingen van geneesmiddelen Lareb heeft bekendgemaakt welke inziekenhuizen vaak melding maken van ongewenste bijwerkingen. Het Erasmus MC heeft een plek in de top 15. Alertheid op bijwerkingen van medicijnen is volgens Lareb een goede indicatie voor de veiligheidscultuur in het ziekenhuis.

Meer meldingen van bijwerkingen uit ziekenhuizen

In 2009 werden door het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb 70% meer meldingen van bijwerkingen bij het gebruik van geneesmiddelen in ziekenhuizen ontvangen ten opzichte van het peiljaar 2007. Dit betekent niet dat er meer bijwerkingen waren, maar dat medisch specialisten bijwerkingen vaker melden.