Nieuw bijniercentrum van start

Op vrijdag 29 oktober as. opent het UMC St Radboud de deuren van het Radboud Adrenal Centre (RAC). Het centrum richt zich op de verbetering van zorg voor kinderen en volwassenen met bijnieraandoeningen.