Bij

Driekwart Nederlanders voor verbod op bijendodende pesticiden

Een meerderheid van de Nederlanders is voorstander van een verbod op pesticiden die medeverantwoordelijk zijn voor bijensterfte. Dat blijkt uit een opiniepeiling die is uitgevoerd door Ipsos. In 2014 stemde een Kamermeerderheid voor een verbod op zogenaamde neonicotinoïde pesticiden, maar staatssecretaris Sharon Dijksma heeft deze motie nog steeds niet uitgevoerd. De opiniepeiling onder 1018 Nederlanders

Bijen krijgen hulp

Gasunie en Wageningen UR gaan samenwerken in een onderzoek naar het leefgebied van bijen om de dalende bijenstand in Nederland te helpen stoppen. Wilde bijen zijn van groot belang voor de Nederlandse landbouw en vertegenwoordigen een economische waarde van ongeveer 1,1 miljard euro.

Extra controle op gewasbeschermingsmiddelen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert extra op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen die kunnen bijdragen aan bijensterfte.

Het gaat hierbij om het naleven van de voorschriften bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (insecticiden) met een werkzame stof die behoort tot de neonicotinoïden zoals Admire en Kohinor 70 WG. Deze middelen worden onder meer gebruikt in de bloembollenteelt.