Bachelor Medisch Hulpverlener krijgt BIG-registratie

Het kabinet heeft op voorstel van minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besloten dat drie differentiaties van de Bachelor Medisch Hulpverlener (BMH) worden opgenomen in de Wet BIG. Bachelor Medisch Hulpverlener Het gaat om de differentiaties ambulancezorg, spoedeisende hulp en cardiodiagnostiek-interventiecardiologie. Deze BMH’ers krijgen een functioneel zelfstandige bevoegdheid voor het verrichten van bepaalde voorbehouden

Europa opener over disfunctionerende artsen

In EU-verband is afgesproken dat landen elkaar per 2015 actief gaan waarschuwen wanneer een medisch beroepsbeoefenaar een beroepsverbod of bevoegdheidsbeperkende maatregel opgelegd heeft gekregen in de lidstaat waar hij werkzaam is.

Inschrijving kwaliteitsregister niet verplicht voor verpleegkundigen

Verpleegkundigen zijn niet verplicht om zich in te schrijven bij een kwaliteitsregister. Dit is ook niet nodig om herregistratie in het verplichte BIG-register te garanderen. Abvakabo FNV verneemt de laatste tijd dat werkgevers in de gezondheidszorg met dat argument het kwaliteitsregister van V&VN promoten. Dit is onjuist, aldus Elise Merlijn, bestuurder Zorg bij Abvakabo FNV.

Physician Assistants mogen taken van artsen overnemen

Het nieuwe wetsartikel 36a van de Wet BIG wordt 1 januari 2012 van kracht. Door het bekrachtigen van deze nieuwe wet zijn Physician Assistants (PA’s) zelfstandig bevoegd tot het uitvoeren van (bepaalde) medische handelingen en het voorschrijven van UR-geneesmiddelen.

Voorstel CNV Publieke Zaak: Kinderopvang in BIG-register

CNV Publieke Zaak stelt voor pedagogisch medewerkers in de Kinderopvang onder het BIG-register te laten vallen. Dit naar aanleiding van de zedenzaak in Amsterdam. In een brief aan minister Schippers van Volksgezondheid legt CNV Publieke Zaak uiteen waarom medewerkers in de Kinderopvang onder de Wet