Bibliotheek gratis voor iedereen onder 18 jaar

Vanaf 1 juli 2022 kan iedereen onder de 18 jaar in heel Nederland – dus ook op de BES-eilanden – gratis lid worden van de bibliotheek. De Eerste Kamer is dinsdag 22 februari akkoord gegaan met dit voorstel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Bibliotheekwet In de ‘Bibliotheekwet’ staat nu nog dat gemeenten

Bibliotheek ZGT Almelo bestaat 50 jaar

De bibliotheek van ZGT Almelo bestaat dinsdag 19 oktober 50 jaar. Patiënten, bezoekers én medewerkers maken regelmatig gebruik van de diensten van de bibliotheek. Bijzonder is dat de oprichtster uit die tijd, mevrouw Kroese,

Breng eens een bezoek aan de Bibliotheca Thysiana in Leiden

Johannes Thysius (1622-1653) bouwde in zijn korte leven een grote collectie boeken op. In zijn testament bepaalde hij dat zijn bibliotheek bewaard moest blijven ‘tot publycque dienst der studie’. En speciaal daarvoor werd een pand gebouwd met als gevolg, dat Leiden nu een complete 17e-eeuwse particuliere bibliotheek heeft, de Bibliotheca Thysiana.