Gedwongen bezuinigingen bij Rijnland Ziekenhuis

De uitspraak van het gerechtshof in Den Haag dat het ministerie van VWS de ziekenhuizen een korting mag opleggen heeft ingrijpende gevolgen. Voor het Rijnland Ziekenhuis komt dit, naast de al bekende korting van € 1,5 miljoen, neer op

ICT Deltaplan voor de zorg beschikbaar

De zorgverzekeraars hebben de opdracht van het ministerie van VWS om aan te geven op welke wijze in de komende jaren € 11 miljard in de zorg kan worden bezuinigd. Nog belangrijker is dat wij in de komende

Bureau KNMP bezuinigt ruim € 3 miljoen in 2011

Het bureau van de apothekersorganisatie KNMP in Den Haag gaat in 2011 ruim € 3 miljoen bezuinigen. Daarmee sluit de KNMP aan op de verder verslechterde economische omstandigheden in de sector. Door deze bezuinigingsoperatie

Geen gedwongen ontslagen bij azM

Het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) en de werknemersorganisaties hebben een principe-akkoord bereikt over een nieuw sociaal beleidskader. Kern van dit akkoord is dat er geen gedwongen ontslagen zullen vallen,

Doelmatige zorg vergt visie, geen botte bijl

In de bezuinigingsplannen van CDA en VVD voor de zorg die deze week naar buiten kwamen, ontbreekt enige lange termijn visie. Dit is beschadigend voor de zorg en biedt geen daadwerkelijke oplossing. VVD en CDA stellen bezuinigingen