Medische studenten teleurgesteld over bezuinigingsplannen

Het Landelijk Medisch Studenten Overleg (LMSO) heeft met teleurstelling kennis genomen van de plannen tot bezuiniging op het hoger onderwijs. Studenten zullen het in de toekomst zonder studiefinanciering in de masterfase van hun studie moeten stellen. Ook wordt het studenten-OV-reisrecht ingekort. Het LMSO snapt dat er bezuinigd moet worden en stelt het gehele pakket aan maatregelen niet ter discussie. Wel wil het LMSO aandacht vragen voor een aantal nadelige gevolgen die voor geneeskundestudenten onevenredig groot zijn.

“Stop bezuinigingen op behandeling getraumatiseerde kinderen!”

Kinderen die behandeld worden in het Kinder– en Jeugdtraumacentrum (KJTC) in Haarlem, hun ouders, hulpverleners en advocaten hebben een oproep gedaan aan staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten om de bezuinigingen op dit centrum terug te draaien. Het KJTC kan, door de korting op steun, een derde minder kinderen behandelen. De oproep in de vorm van een videobrief is dinsdag 17 januari 2012 door VARA Ombudsman Pieter Hilhorst bezorgd bij het ministerie van VWS en het VARA programma De Ombudsman besteedt vrijdag 20 januari 2012 uitgebreid aandacht aan de kwestie.

GroenLinks steunt lerarenprotest

Aanstaande maandag, 9 januari 2012, gaat de driedaagse staking van de leraren uit het voortgezet onderwijs van start. Zij protesteren ondermeer tegen het voorstel van de minister om het aantal lesuren in het middelbaar onderwijs te verhogen en de invoering van passend onderwijs met daaraan gekoppeld een bezuiniging van 300 miljoen. Maandagmiddag staat in Den Haag een protestbijeenkomst gepland op het Plein, waar zeker 1500 leraren worden verwacht. GroenLinks Tweede Kamerlid Jesse Klaver is erbij en zal de docenten toespreken.

Manueel therapeuten ongerust na uitspraak Schippers

Er is onrust onder de manueel therapeuten ontstaan gevolg van het recente beleid van Minister Schippers. De manueel therapeuten en patiënten worden steeds meer de dupe van de ingezette bezuinigingen door zorgverzekeraars. De voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT), Dr. A.L Pool-Goudzwaard, heeft een brief naar de Minister gestuurd en tevens een brandbrief aan alle leden over de gang van zaken.

Ik heb autisme, maar jullie zijn stapelgek

De uitgelekte miljoenennota belooft weinig goeds voor mensen met een beperking. Helaas lijken mensen met een vorm van autisme nog harder te worden getroffen door deze opeenstapeling van maatregelen.

Bezuinigingen ggz veroorzaken waterbedeffect

De eerder aangekondigde bezuinigingen van bijna 600 miljoen euro op de geestelijke gezondheidszorg (ggz) zijn onverkort overgenomen in de miljoenennota 2012. GGZ Nederland vindt dat een zeer slechte zaak. De meest verbijsterende maatregel is de invoering van een eigen bijdrage voor patiënten.