“Niet beginnen met klakkeloos verhogen van eigen risico “

Patiëntenfederatie NPCF vindt dat er eerst moet worden gekeken naar andere bezuinigingen in de zorg, voordat het eigen risico verhoogd wordt. “Er zit nog zoveel lucht in de zorg zoals onnodige behandelingen, verspilling van medicijnen en slechte samenwerking tussen huisarts en specialist. Daar is nog veel winst te behalen, dus begin daar nou eens,” zegt Wilna Wind, directeur NPCF.

Bezuinigingsplannen sociale werkplaatsen van tafel

In het lenteakkoord om de crisis aan te pakken is de bezuiniging van 100 miljoen euro in 2013 op de sociale werkplaatsen van tafel. GroenLinks, D66 en CU hebben dat afgedwongen in de onderhandelingen.

Artifex Award 2012 beloont effectief cultureel ondernemerschap

‘Bezuinigingen leiden tot effectief cultureel ondernemerschap.’ Dit is de conclusie van de jury die de vakprijs voor cultureel ondernemerschap maandag 16 april 2012 uitreikte bij Paleis Soestdijk.

Sonic Architecture – Museumnacht Opening

De eerste prijs voor cultureel ondernemerschap , de Artifex Award 2012, gaat dit jaar naar het Scheepvaartmuseum van Amsterdam. Het museum wist met haar heropening van het museum op een sensationele wijze, gedeeltelijk op eigen kracht, een groot publiek te bereiken.

‘Blijven knokken voor eigen regie in de zorg’

GroenLinks-fracties in de gemeenten willen het persoonsgebonden budget (pgb) behouden. In 6 gemeenten –waaronder Amsterdam, Den Bosch en Maastricht- kiest de gemeenteraad of het college ervoor de begeleiding van mensen die zorg nodig hebben met een pgb te financieren.

In tientallen gemeenten is een zelfde motie in voorbereiding om dit ook te regelen. Vaak steunen VVD-raadsleden en wethouders het voorstel, of nemen ze zelfs initiatief. Zo wordt de bezuiniging niet teruggedraaid, maar blijft in ieder geval een deel van de eigen regie in de zorg overeind.

40% minder patiënten naar de diëtist

Uit onderzoek blijkt dat op dit moment gemiddeld 40% minder patiënten de diëtist bezoekt in vergelijking tot januari vorig jaar. 94% van de ondervraagde diëtisten werkzaam in de eerste lijn verwacht een daling van 40% van het aantal patiënten in 2012. 80% zegt dat dit nu al zichtbaar is in haar agenda: er staan duidelijk minder consulten gepland dan in januari 2011.

Een van de redenen is dat de behandeling op verzoek van de patiënt is beëindigd in 2011. 75% van de diëtisten geven dit als een belangrijke verklaring voor de daling van het aantal afspraken, verder is een opvallende daling van het aantal vervolgafspraken waarneembaar. Er worden niet alleen veranderingen in de eerste lijn verwacht. Van de ziekenhuisdiëtisten die aan het onderzoek hebben meegewerkt verwacht 43% een daling van het aantal behandelingen.

Doe mee aan een online enquête over bezuinigingen, integriteit en werk

Uit (internationale) onderzoeken en signalen lijken de huidige bezuinigingen invloed te hebben op de integriteit van medewerkers en het integriteitsbeleid van organisaties.

Om daar meer zicht op te krijgen, zijn alle medewerkers en bestuurders van harte uitgenodigd om op negen stellingen te reageren. Bijvoorbeeld over de toename of juist afname van het aantal meldingen over (vermeende) integriteitsschendingen.