“Houd hulp bij huishouden overeind”

De kabinetsplannen voor een forse reductie op hulp bij het huishouden zijn een historische vergissing. De kwetsbare mensen die van deze hulp afhankelijk zijn, lopen de kans in nog grotere problemen te komen. En de werkgelegenheid in deze sector gaat voor het grootste deel verloren. Cliënten en medewerkers maken zich terecht zorgen. Cordaan werkt samen met andere partijen aan alternatieven, waardoor cliënten hun hulp behouden en medewerkers hun baan.

Nederlander mijdt de huisarts bij een hoger eigen risico

Vanwege het verplichte eigen risico blijken mensen ten onrechte vooral de huisarts minder te bezoeken. Een verhoging van het eigen risico vindt bijna twee derde van de Nederlanders onacceptabel als oplossing om de zorg betaalbaar te houden.

azM Maastricht UMC+ Stethoscoop

Bij een verplicht eigen risico van 350 euro verwachten veel mensen belemmeringen om noodzakelijke zorg te gebruiken. Vooral mensen met een laag inkomen en mensen met een matige of slechte gezondheid.

Bezuinigingen ruimtevaart grotendeels teruggedraaid

Het kabinet trekt 68 miljoen euro extra uit voor de ruimtevaart voor de jaren 2012-2015. Dit schrijft minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I) dinsdag 9 oktober 2012 namens de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (I&M) aan de Tweede Kamer.

Banen Wajongers op de tocht

De brancheorganisatie OVAL vreest dat Wajongers hun baan verliezen door bezuinigingen op jobcoaching. Jobcoaching zorgt er voor dat mensen met een arbeidsbeperking op de reguliere arbeidsmarkt kunnen blijven werken.

Fiom moet groot deel hulpverlening stoppen

Fiom, de landelijke hulpverleningsorganisatie op het gebied van zwangerschap, kinderwens, afstamming en adoptie, heeft een forse subsidiekorting opgelegd gekregen. Vanaf 2013 moet de organisatie een groot deel van de hulpverlening stoppen.

‘Lenteakkoord beknot gemeenten’

Een verontrustend perspectief op lange termijn, en een aantal flinke beperkingen op korte termijn. Dat is de conclusie van de VNG na de bekendmaking van het lente-akkoord en de voorjaarsnota.

Voor de korte termijn stelt de VNG vast dat een aantal financiële pijnpunten onterecht wordt doorgeschoven naar gemeenten. Dat is teleurstellend: gemeenten worden geconfronteerd met flinke beperkingen in het werk voor hun inwoners. Voor de langere termijn is onduidelijk of en hoe de gemeenten door kunnen gaan met de vernieuwingen op gebieden als arbeidsmarkt en zorg.