Ziekenhuisplanner voor Ziekenhuis Amstelland

Ziekenhuis Amstelland neemt eind mei 2012 de Ziekenhuisplanner op in haar dienstverlening. De Ziekenhuisplanner biedt de mogelijkheid voor de familie en bezoekers om hun bezoeken aan de patiënt op elkaar af te stemmen en tegelijkertijd via een dagboekfunctie te volgen hoe het met de patiënt gaat. Voor alle partijen een prima mogelijkheid om de drukte tijdens de bezoekuren te reguleren.

Gewijzigde openingstijden hoofdingangen ZGT

Per 1 oktober 2010 gaat op beide locaties van ZGT de hoofdingang ’s avonds een uur eerder dicht. Vanaf die datum kunnen patiënten, bezoekers en medewerkers iedere dag vanaf 7.00 uur tot 21.00 uur via de hoofdingang ZGT betreden.

Meer tijd voor bezoek bij Verloskunde en Gynaecologie

De afdeling Verloskunde en Gynaecologie werkt sinds kort niet meer met bezoektijden. In plaats daarvan worden rusttijden ingevoerd. Dit betekent dat patiënten elke dag van 10:00 uur tot 22:00 uur bezoek mogen ontvangen. Van 12:00 uur tot 15:00 uur is het rusttijd. Dan ontvangen de patiënten geen bezoek.