Anders inrichten van leefomgeving helpt kinderen meer bewegen

Sociale cohesie in de buurt, informele speelruimte (zoals stoepen) en verkeersveiligheid zijn drie van de vele factoren die het beweeggedrag van kinderen beïnvloeden, zo blijkt uit het onderzoek van Marie-Jeanne Aarts. Zij pleit in haar proefschrift voor een

Verkeersveiligheid belangrijker voor beweging kinderen dan speelplekken

Een veilige verkeerssituatie is belangrijker om kinderen voldoende te laten bewegen dan veel speelplekken en veel groen in een wijk. Dit concludeert Sanne de Vries in haar proefschrift over beweegvriendelijke wijken voor kinderen. Zij onderzocht in tien stadswijken, onder andere in Rotterdam, Amersfoort en Hengelo, hoe het beweeggedrag van kinderen samenhangt met de inrichting van een wijk. Het aanleggen van meer speelplekken is volgens haar niet voldoende om kinderen te stimuleren meer te bewegen. De Vries, werkzaam bij TNO, promoveert 26 november aan VU medisch centrum in Amsterdam.