Tot 2025 jaarlijks 50 duizend huishoudens erbij

Tot 2025 zal het aantal huishoudens in Nederland met 630 duizend toenemen tot 8,2 miljoen, zo blijkt uit de huishoudensprognose van het CBS. Deze groei van 50 duizend per jaar is iets minder dan die over de afgelopen twaalf jaar. Ook na 2025 zal het aantal huishoudens blijven groeien, tot 8,6 miljoen in 2060. In de toekomst zijn er door vergrijzing vooral meer alleenstaanden.

17 miljoenste inwoner in 2016 verwacht

De 17 miljoenste inwoner van Nederland wordt naar verwachting in 2016 in het bevolkingsregister bijgeschreven. Er is iets meer kans dat het om een pasgeboren baby gaat dan om een immigrant. De komende vijf jaar worden jaarlijks 180 duizend geboorten voorzien en iets minder dan 160 duizend immigranten.

Gezond in 2030

Visionaire wetenschappers en opinieleiders van maatschappelijke organisaties over de gezondheidszorg voor nu en in 2030. We leven langer in de toekomst. Hoe worden we gezond oud? Hoe ongezond mag je leven in 2030? Moet je je DNA-profiel bij je verzekeraar inleveren?

Emigratie stijgt harder dan immigratie

In de eerste helft van 2011 verlieten ruim 58 duizend personen ons land. Dat zijn er bijna 5 duizend meer dan in dezelfde periode vorig jaar. In dezelfde periode vestigden zich 66,6 duizend personen vanuit het buitenland in Nederland, een stijging van bijna 2 duizend.

Kanker: lager risico, meer sterfgevallen

Het risico om door kanker te overlijden daalt. Mannen hadden in 2010 circa 14 procent minder kans om door kanker te sterven dan in 2000; bij vrouwen daalt het sterfterisico met circa 5 procent minder snel. Het aantal sterfgevallen door kanker is echter