Meer nadruk op voorkomen van schulden

Het voorkomen van schulden en het vroeg signaleren van betalingsproblemen staan de komende jaren centraal in het schulden- en armoedebeleid van het kabinet. Alle verantwoordelijke partijen zoals gemeenten, schuldeisers, deurwaarders, waterbedrijven, energieleveranciers, woningcorporaties en zorgverzekeraars moeten hier schouder aan schouder voor gaan staan.

Lees meer

Mensen met geldzorgen niet afsluiten van energie

Energieleveranciers en organisaties van schuldhulpverleners hebben afspraken gemaakt om mensen met schulden te behoeden voor onnodige afsluiting van energie. Mede op verzoek van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) zijn deze afspraken woensdag 14 maart 2012 vastgelegd in een convenant.

Lees meer