Groeiende behoefte aan financiële gezondheid

De voorlichtingswebsite Nibud.nl is 5,2 miljoen keer bezocht in 2013. Dagelijks wordt de site gemiddeld veertienduizend keer geraadpleegd.

Euro, munten, bankbiljetten

Dit is 20% meer dan in 2012. En zelfs twee keer zo vaak als in 2011. Het Nibud ziet dat er een groeiende behoefte is aan onafhankelijke informatie over financiën.

Meer nadruk op voorkomen van schulden

Het voorkomen van schulden en het vroeg signaleren van betalingsproblemen staan de komende jaren centraal in het schulden- en armoedebeleid van het kabinet. Alle verantwoordelijke partijen zoals gemeenten, schuldeisers, deurwaarders, waterbedrijven, energieleveranciers, woningcorporaties en zorgverzekeraars moeten hier schouder aan schouder voor gaan staan.

Mensen met geldzorgen niet afsluiten van energie

Energieleveranciers en organisaties van schuldhulpverleners hebben afspraken gemaakt om mensen met schulden te behoeden voor onnodige afsluiting van energie. Mede op verzoek van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) zijn deze afspraken woensdag 14 maart 2012 vastgelegd in een convenant.

Helft van de jongeren houdt schulden verborgen

Bijna de helft van de Nederlandse jongeren tussen 13 en 18 jaar zou het niet aan anderen laten weten wanneer zij schulden hebben. Ook wanneer zij geld tekort komen, houdt 28% van de jongeren dat liever voor zich. Dit blijkt uit onderzoek van creditmanagement organisatie GGN naar het betaalgedrag in