Blootstelling aan combinaties van gewasbeschermingsmiddelen via voedsel

Via ons voedsel komen we dagelijks in aanraking met resten van gewasbeschermings-middelen. Vaak gebeurt dit met resten van verschillende middelen tegelijk. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat twee specifieke groepen gewasbeschermingsmiddelen die op het zenuwstelsel kunnen inwerken geen risico’s voor de gezondheid geven bij de huidige blootstelling. Gewasbeschermingsmiddelen Bij de ene groep gaat het … Lees meer

Weinig resten van bestrijdingsmiddelen op groente en fruit

Er zijn weinig overschrijdingen van de maximaal toegestane gehalten van resten van bestrijdingsmiddelen in groente en fruit uit Nederland en de EU. Overschrijdingen worden vooral gevonden in producten uit een aantal niet-Europese landen: vooral Aziatische landen zoals Turkije, Colombia, Suriname, de Dominicaanse Republiek, Mexico en Kenia. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en … Lees meer

Groente en fruit controleren op bestijdingsmiddelen blijft nodig

Fruit

Ongeveer 97% van het fruit en groenten in Nederlandse winkels voldoet aan de wettelijke eisen voor wat betreft de toegestane aanwezigheid van resten van bestrijdingsmiddelen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) tussen juli 2013 en juni 2015 onder 8.400 partijen groenten en fruit. In de vorige onderzoeksperiode voldeed nog … Lees meer

Sierteeltgewassen bron voor groene gewasbescherming

Sierteeltgewassen

Sierteeltgewassen bevatten natuurlijke plantenstoffen met een beschermend effect tegen ziekten en plagen die in de land- en tuinbouw voorkomen. Een literatuurstudie van Kenniscentrum Plantenstoffen had dit al eerder aangetoond. Het recente onderzoek ‘De sierteelt in de Biobased Economy’ van het consortium FloraHolland, Kenniscentrum Plantenstoffen, Wageningen UR, Fytagoras en Prisna bevestigt dit nu door praktijkonderzoek. Groene … Lees meer

Telers gebruiken steeds minder chemische bestrijdingsmiddelen

Steeds meer Nederlandse groente- en fruittelers gebruiken biologische bestrijdingsmiddelen. Meer en meer is biologisch bestrijden de norm. Chemisch bestrijden gebeurt alleen als het niet anders kan. Die beweging is duidelijk te zien in een drietal filmpjes van het Voedingscentrum.

Alles over bestrijdingsmiddelen: aardbeien

De filmpjes staan op een nieuwe website: www.allesoverbestrijdingsmiddelen.nl Op deze site wordt aan consumenten informatie verstrekt over bestrijdingsmiddelen op groente en fruit, risico’s en keuzes die de consument kan maken.

Lees meer

Malariabestrijding kan veel leren van plaagbestrijding in landbouw

Met 25 procent minder doden wereldwijd in de laatste tien jaar lijkt het goed te gaan met de bestrijding van de malariamug. Maar die bestrijding leunt wel erg eenzijdig op het gebruik van chemische insecticiden. Dat is zeer riskant, menen Amerikaanse en Wageningse entomologen en experts op het gebied van biologische bestrijding.

Lees meer

Bestrijding Aziatische tijgermug in Heijningen

Het Centrum Monitoring Vectoren (CMV) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is gestart met de bestrijding van exotische muggen op een industrieterrein in Heijningen. Tijdens een reguliere controle begin juli werden enkele Aziatische tijgermuggen aangetroffen bij een importeur van gebruikte banden. De bestrijding is een voorzorgsmaatregel zodat de muggen geen kans krijgen zich te vestigen in Nederland.

Lees meer