Beroepsziekten in Nederland: voorkómen kan beter

Werk is belangrijk voor de gezondheid, maar kan ook ziekmakend zijn. Het rapport ‘Beroepsziekten in Cijfers 2011’ schat dat 260 per 100.000 werkenden een beroepsziekte hebben opgelopen in 2010. Dat komt neer op zo’n 20.000 nieuwe gevallen in Nederland.

Meer beroepsziekten geregistreerd in Nederland

Het aantal meldingen van beroepsziekten vertoont een duidelijk stijgende lijn. Dit blijkt uit het rapport ‘Beroepsziekten in Cijfers 2010’ van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB), gevestigd in het AMC, dat vandaag verschijnt.

Sterke stijging psychische klachten

Het aantal meldingen van psychische aandoeningen als gevolg van werkdruk is in het afgelopen jaar sterk gestegen. Uit cijfers van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) blijkt een toename van 23,2 procent ten opzichte van 2008. Het aantal gevallen van burn-out is in 2009 zelfs met 48,5 procent omhoog gegaan. De toename van het aantal psychische klachten is, zo meent drs. Erwin Prakken van het NCvB, vermoedelijk toe te schrijven aan de economische crisis. De drie sectoren, waarin deze aandoeningen zich het meest manifesteren, zijn de gezondheidszorg, het onderwijs en de industrie.

Beroepsziekten: veel klachten van knie en heup

Aandoeningen aan het bewegingsapparaat voeren de ranglijst van beroepsziekten in 2008 aan met 42 procent. Ze worden gevolgd door gehooraandoeningen (34 procent) en psychische aandoeningen (17 procent). Dit blijkt uit het rapport Beroepsziekten in Cijfers 2008 van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB), gevestigd in het AMC. De cijfers zijn gebaseerd op 6952 meldingen van beroepsziekten in 2008. Volgens het NCvB kan het ontstaan van beroepsziekten meestal worden voorkomen door goede arbeidsomstandigheden.