Doorbreken medisch beroepsgeheim?

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft geadviseerd over een nota van wijziging bij het wetsvoorstel forensische zorg, dat momenteel in behandeling is bij de Tweede Kamer. De nota betreft de regeling die het mogelijk maakt om van verdachten van misdrijven waarvoor tbs opgelegd kan worden bestaande medische gegevens te vorderen bij behandelend artsen.

Staatssecretaris Teeven wil medisch beroepsgeheim openbreken voor tbs

Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie wil dat rechters patiëntdossiers krijgen van verdachten die weigeren mee te werken aan tbs-onderzoek. Niemand kan een verdachte dwingen mee te werken aan een onderzoek naar zijn psychische gesteldheid.

Verdachten weigeren vaak medewerking omdat zij daarmee tbs (terbeschikkingstelling) denken te voorkomen. Tbs duurt meestal langer dan gevangenisstraf. Teeven wil de rechter deze mogelijkheid geven via de Wet forensische zorg die binnenkort in de Tweede Kamer wordt besproken.

Beroepsgeheim is belangrijk, maar niet absoluut

Een patiënt vertelt zijn arts dat hij een bom wil laten ontploffen in het centrum van de stad. Mag de arts de politie inschakelen? Deze en andere voorbeelden zijn te vinden in de herziene KNMG Handreiking beroepsgeheim en politie/justitie die donderdag 16 februari 2012 werd gepresenteerd tijdens het symposium Arts en Strafrecht. De KNMG wijst op het belang van het beroepsgeheim, maar benadrukt dat dit niet absoluut is. Het symposium werd geopend door minister Opstelten (Veiligheid en Justitie).

Beroepsgeheim biedt ruimte bij concreet gevaar

Artsen mogen concrete gevaren die uitgaan van patiënten melden. Een versoepeling van het beroepsgeheim is daarvoor niet nodig en onwenselijk. Dit zou leiden tot een toenemend aantal ‘zorgwekkende zorgmijders’ en patiënten die niet meer vrijuit durven spreken bij de arts.

KRO Brandpunt over het dilemma van het beroepsgeheim

Zondag 17 juli 2011 besteedt KRO Brandpunt aandacht aan het dilemma van het beroepsgeheim. Psychologen en psychiaters worstelen met de vraag wat ze moeten doen met ernstig gestoorde eenlingen als Tristan van der V. Verder in deze uitzending een portret van Bradley Manning, de 22-jarige militair die geheime militaire documenten doorspeelde aan Wikileaks.

Beroepsgeheim niet versoepelen

De KNMG vindt niet dat er soepeler met het medisch beroepsgeheim moet worden omgegaan. “Versoepeling van het beroepsgeheim is onverstandig”, vindt Aart Hendriks, coördinator gezondheidsrecht.