Veel potentieel op de arbeidsmarkt blijft onbenut

Focus als werkgever ook op werknemers die weliswaar naar behoren, maar nog niet optimaal functioneren. Dat schrijft arbeidspsychologe Else Ouweneel in haar proefschrift waarop ze 15 juni 2012 promoveert aan de Universiteit Utrecht.

Ouweneel: “Ongeveer 10% van de beroepsbevolking heeft burn-out klachten. Met ongeveer 90% van de Nederlandse beroepsbevolking is niets ernstigs aan de hand. Deze groep is echter niet noodzakelijkerwijs bevlogen, wat veel onbenut potentieel op de arbeidsmarkt tot gevolg heeft.”

Werkzame beroepsbevolking weer ouder

De gemiddelde leeftijd van de werkzame beroepsbevolking is in 2011 verder opgelopen tot ruim 41 jaar. Begin jaren negentig was dit nog 36 jaar. Bij de mannen waren er voor het eerst meer werkende vijftigers dan dertigers. Het openbaar bestuur en de overheidsdiensten zijn de afgelopen twintig jaar het meest vergrijsd.

Verhuizen voor een nieuwe baan?

De Nederlandse beroepsbevolking is steeds minder bereid te verhuizen voor een (nieuwe) baan. Dit geldt voor zowel verhuizen binnen als naar buiten Nederland. Deze daling sluit aan bij de op slot zittende huizenmarkt in Nederland.