Wat doet de politiek voor mensen met een beperking?

Politiek debat over participatie tijdens Support 2010. De Chronisch zieken en Gehandicapten Raad, MEE Nederland en de Supportbeurs organiseren op 2 juni een speciaal verkiezingsdebat met als thema ‘PARTICIPATIE’.