Klas-assistent heeft ongewild een negatieve invloed op de acceptatie van leerlingen met beperkingen

De aanwezigheid van een klas-assistent heeft een negatieve invloed op de acceptatie van leerlingen met beperkingen. De klas-assistent brengt vaak veel tijd door met de leerling met een beperking en legt daardoor extra aandacht op de beperking van het kind. Hierdoor wordt de leerling negatief bestempeld en valt het eerder buiten de groep. Dit is een van de conclusies uit het promotieonderzoek van Anke de Boer. Zij vindt dat er nagedacht moet worden over andere vormen van ondersteuning in de klas.

Financiering werkplaatsen gehandicaptenzorg

ZonMw financiert in 2011 twee werkplaatsen op het Kennisplein voorvloeiend uit de ZonMw-programma’s ‘Onderzoek voor mensen met een verstandelijke beperking’ en ‘InZicht’. Hiermee kunnen de onderzoeksresultaten op een gestructureerde manier worden vertaald in toepasbare kennisproducten

15% Inclusief! maakt werk van een inclusieve samenleving

15% Inclusief! is een landelijke, publieke presentatie waarmee Programma VCP aandacht vraagt voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen. Eén op de zes Nederlanders is immers ziek of heeft een handicap. Vaak zijn zij minder actief dan zij zouden willen.

MEE meet meedoen

Ondersteuning van consulenten van de MEE-organisaties verbetert zelfredzaamheid, welbevinden en participatie van mensen met een beperking, zo blijkt uit een eerste onderzoek hiernaar onder consulenten. Onderzoek onder cliënten moet dit nog bevestigen.

Iedere euro voor MEE levert vier euro op

Elke euro die in MEE wordt geïnvesteerd, verdient zich minimaal vier keer terug voor de maatschappij. Dit blijkt uit de maatschappelijke Business Case (mBC) ‘De publieke waarde van MEE’ uitgevoerd