Effectieve behandelsystemen voor vervuild grondwater

Aardwetenschapper Cecilia De Biase beschrijft in haar proefschrift in hoeverre verticale doorstroomfilters en kunstmatige wetlands effectieve behandelsystemen kunnen vormen voor vervuild grondwater. Zij toont aan dat de verwijdering van vluchtige gifstoffen, zoals benzeen en MTBE, vooral plaatsvond via afbraak door de hoge activiteit van aerobe micro-organismen.

Leukemie door PX-10 onwaarschijnlijk

Het is praktisch uitgesloten dat defensiepersoneel acute myeloïde leukemie of aanverwante vormen van kanker heeft ontwikkeld door te werken met het wapenonderhoudsmiddel PX-10. Dit middel bevatte tot 1970 lage concentraties van de kankerverwekkende stof benzeen. Na 1970 daalde de concentratie benzeen sterk, waardoor de totale blootstelling voor het personeel gering was.

Boete voor benzeen in nagellakremovers

De nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) gaat nagellakremovers onderzoeken op de aanwezigheid van benzeen. Als de nVWA deze verboden stof in het product aantoont, krijgt de producent of importeur een boete van € 525 of € 1050 euro, afhankelijk van de grootte van het bedrijf.