1 op 3 ziekenhuizen draait met operationeel verlies

Op het eerste gezicht lijkt het goed te gaan met de ziekenhuissector. Uit de BDO-benchmark Ziekenhuizen 2013 blijkt dat de 77 ziekenhuizen in het onderzoek over 2012 gezamenlijk een positief resultaat van € 283,6 miljoen hadden, ofwel een toename van 9,4% (€ 24,5 miljoen) ten opzichte van 2011.

BDO-Benchmark-Ziekenhuizen

Het rendement (het resultaat als percentage van de opbrengsten) nam in 2012 eveneens licht toe, van 2,0% naar 2,1%. Het beeld kantelt dramatisch als het resultaat wordt gecorrigeerd voor het (tijdelijke) transitiebedrag dat de overheid in 2012 heeft ingesteld om ziekenhuizen de tijd te geven zich aan te passen aan grote wijzigingen in de sector.

Lees meer