“Bij veel apothekers staat het water tot aan de lippen”

De KNMP roept de Tweede Kamer op snel een einde te maken aan de tendens dat de farmaceutische zorg aan patiënten onder grote druk staat. Veel apothekers is het water tot aan de lippen gestegen en onder patiënten is beroering ontstaan.

Jan Smits, Voorzitter KNMP

Dat schrijft voorzitter Jan Smits van de KNMP in een brandbrief aan de Tweede Kamer ter voorbereiding op een Algemeen Overleg Geneesmiddelen in de Kamer op woensdag, 12 december 2012.

Menzis boekt 43,8 miljoen winst in 2011

Menzis, een coöperatieve zorgverzekeraar zonder winstoogmerk, boekte in 2011 een positief resultaat van 43,8 miljoen euro. Het bedrag is toegevoegd aan de reserves en daarmee is de solvabiliteit van de zorgverzekeraar verder versterkt. Dat is nodig om, met de sterk stijgende zorgkosten in Nederland, ook in de toekomst kwalitatief goede zorg voor mensen beschikbaar te houden. De cijfers staan in het Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag 2011, dat donderdag 7 juni 2012 is gepresenteerd.

Kennemer Gasthuis publiceert resultaten 2011

Het Kennemer Gasthuis heeft het jaarverslag over 2011 gepubliceerd. In dit jaarverslag gaat het ziekenhuis in op de financiële resultaten en op de ontwikkelingen die in 2011 hebben plaatsgevonden.

Wetsvoorstel voor aanpakken witteboordencriminelen

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie wil de mogelijkheden om financieel-economische criminaliteit aan te pakken aanzienlijk verruimen. Bedrijven die de fout ingaan, kunnen straks een geldboete krijgen van tien procent van hun jaaromzet. Ook komen er hogere straffen voor witwassen en corruptie, en misbruik van gemeenschapsgeld wordt strafbaar gesteld. Verder kunnen daders van economische delicten, die bij herhaling de wet overtreden, een zwaardere straf krijgen.

Steeds meer patiënten kiezen voor het GHZ

Het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) heeft 2010 met een positief resultaat van € 2,6 miljoen afgesloten. Ook is het aantal patiënten opnieuw gestegen. De positieve ontwikkeling van het resultaat is ook in 2010 door het ziekenhuis doorgezet.

Martini Ziekenhuis boekt 11 miljoen winst

Het Martini Ziekenhuis presenteert deze week een uitstekend jaarresultaat. Waar het ziekenhuis vorig jaar al op de goede weg was, met een winst van 2,5 miljoen, is deze over 2010 toegenomen tot 11 miljoen. Bestuursvoorzitter Hans Feenstra is zeer tevreden, maar plaatst wel een kanttekening. ‘Uiteraard hebben we ingezet op

Univé-VGZ-IZA-Trias boekt winst van 292 miljoen

Verzekeraarscombinatie Univé-VGZ-IZA-Trias heeft 2009 afgesloten met een positief nettoresultaat van 292 miljoen euro, tegen een verlies van 202 miljoen in 2008. Tegelijkertijd steeg de omzet van 9,1 naar 9,9 miljard euro. De forse stijging van het resultaat is volledig te danken aan sterk verbeterde beleggingsopbrengsten. Het klantenbestand voor zowel de zorg- als de schadeverzekeringen groeide in 2009 licht.