Recht op second opinion bij bedrijfsarts

stethoscoop

Een werknemer die twijfelt over het oordeel van een bedrijfsarts kan voortaan om een second opinion bij een onafhankelijke bedrijfsarts vragen. Ook krijgt elke werknemer het wettelijk recht om de bedrijfsarts te spreken. Dat schrijft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer in een reactie op het advies van de Sociaal-Economische … Lees meer

Bedrijfsarts en huisarts kunnen samen meer

Huisartsen en bedrijfsartsen kunnen nog beter samenwerken. Ze opereren ieder nog vooral in hun eigen domein, vanuit hun verschillende belangen en behandeldoelen. De huisarts is gericht op de gezondheid van zijn patiënt en kijkt niet altijd naar het werk dat iemand doet. De bedrijfsarts kijkt daar wel naar en ziet ook het bedrijfsbelang.

Lees meer

Omgeving ook van invloed op moreel verantwoord gedrag

Of mensen de goede keuze maken binnen hun organisatie is niet alleen afhankelijk van hun eigen morele waarden maar ook van de mensen om hen heen. Dit kan invloed hebben op de manier waarop ethische faux-pas worden besproken en gerapporteerd binnen organisaties.

Lees meer

Meer aandacht leidt niet tot afname beroepsziekten

Beroepsziekten worden steeds beter erkend en gemeld, maar deze aandacht leidt niet tot een afname van de risico’s op de werkvloer. In 2011 was er sprake van een lichte stijging tot ongeveer 300 meldingen per 100 duizend werkenden. In 2010 was dat nog 260. Dit blijkt uit het rapport ‘Beroepsziekten in Cijfers 2012’ van het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid AMC dat maandag 15 oktober 2012 is verschenen.

Lees meer

NVAB blij met aandacht FNV voor bedrijfsgezondheidszorg

De FNV heeft een plan gepresenteerd voor een ingrijpende verandering van de structuur en de financiering van de bedrijfsgezondheidszorg. De bedrijfsartsen vereniging NVAB deelt de zorgen van de FNV over de huidige stand van zaken: werknemers kunnen bij ziekte of bij vragen over gezondheid in relatie tot het werk lang niet altijd hun bedrijfsarts raadplegen.

Lees meer