Zorgen om ‘wildgroei’ aan coaches tegen stress en burn-out

Zorgen wildgroei coaches tegen stress burn-out

Tweederde van de bedrijfsartsen en psychologen is bezorgd over de ‘wildgroei’ aan coaches op het gebied van stress en burn-out. Ze maken zich niet alleen zorgen over de kundigheid van veel coaches, maar ook over de kwaliteit van geboden hulp. Dat blijkt uit onderzoek onder 500 bedrijfsartsen en arbeidspsychologen door het Nationaal Stressdebat, een eenmalige live … Lees meer

Bedrijfsartsen maken meer melding van beroepsziekte

Bedrijfsarts

Het aantal meldende bedrijfsartsen en het aantal meldingen van beroepsziekten is in 2014 sterk gestegen ten opzichte van vorige jaren. De schatting van het jaarlijkse aantal nieuwe gevallen van beroepsziekten per 100.000 werknemers blijft echter gelijk. Dit blijkt uit ‘Kerncijfers Beroepsziekten 2015’ van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten / Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid … Lees meer

Recht op second opinion bij bedrijfsarts

stethoscoop

Een werknemer die twijfelt over het oordeel van een bedrijfsarts kan voortaan om een second opinion bij een onafhankelijke bedrijfsarts vragen. Ook krijgt elke werknemer het wettelijk recht om de bedrijfsarts te spreken. Dat schrijft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer in een reactie op het advies van de Sociaal-Economische … Lees meer

Bedrijfsarts en huisarts kunnen samen meer

Huisartsen en bedrijfsartsen kunnen nog beter samenwerken. Ze opereren ieder nog vooral in hun eigen domein, vanuit hun verschillende belangen en behandeldoelen. De huisarts is gericht op de gezondheid van zijn patiënt en kijkt niet altijd naar het werk dat iemand doet. De bedrijfsarts kijkt daar wel naar en ziet ook het bedrijfsbelang.

Lees meer

Reactie Boaborea op FNV-rapport “Ziekmakende verzuimbureaus”

Privacy van de werknemer en het zorgvuldig omgaan met medische gegevens is een groot goed, dat door bedrijfsartsen en arbodiensten wordt bewaakt en conform de wet- en regelgeving wordt nageleefd. Werkgevers doen er goed aan enkel zaken met gecertificeerde arbodiensten te doen.

Lees meer

Eerste bedrijfsartsconsulenten oncologie studeren af

Op 5 maart 2012 studeren de eerste bedrijfsartsconsulenten oncologie af. Dertien bedrijfsartsen hebben zich dan nader gespecialiseerd in kanker en werk, waarbij de meesten van hen als bedrijfsartsconsulent werkzaam zullen zijn in een oncologisch centrum of een revalidatiecentrum.

Met subsidie van Pink Ribbon is de NSPOH in samenwerking met de Polikliniek Mens en Arbeid in 2011 gestart met een geaccrediteerde basisopleiding voor bedrijfsartsconsulenten, die in een klinische setting binnen de oncologie willen werken. Bedrijfsartsen die deze training hebben gevolgd zijn in staat om zelfstandig als bedrijfsartsconsulent binnen een kankercentrum te functioneren.

Lees meer

Werkgevers nog niet ingesteld op diabetes

Werkgevers hebben weinig zicht op hun werknemers met diabetes. Ze weten niet hoeveel het er zijn en of zij problemen hebben met het werk. Ze willen deze medewerkers wel graag steunen, maar hebben daarvoor nog weinig beleid. Vooral onregelmatige diensten zijn lastig. Het NIVEL presenteert woensdag 18 januari 2012 een onderzoek op het symposium ‘Diabetes en werk’.

Lees meer