Je zorgverzekering snel en eenvoudig vergelijken

zorgverzekering vergelijken

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Deze verplichte basisverzekering zorgt ervoor dat iedereen verzekerd is voor standaardzorg van ziekenhuizen, huisartsen en apothekers. Hierdoor heeft iedereen dus toegang tot noodzakelijke zorg, ongeacht zijn financiële toestand. De inhoud van de basiszorgverzekering is voor iedereen vrijwel gelijk. Je bent … Lees meer

Service met zorgverzekering

Service met zorgverzekering

Voor sommige veelvoorkomende en niet spoedeisende behandelingen moet je soms lang op je beurt wachten. Ook als de aandoening waaraan je geholpen moet worden niet ernstig of levensbedreigend is, kan dat wachten je toch zwaar vallen. Je hele leven lijkt ‘on hold’ te staan tot het moment dat je geopereerd wordt. Met wachtlijstbemiddeling van Menzis … Lees meer

Premieverschillen zorgverzekeraars te klein om over te stappen

Verzekerden blijken bereid over te stappen naar een andere zorgverzekeraar bij een gemiddeld verschil in premie van ruim 27 euro en een gelijkwaardige dekking. In 2013 zijn de premieverschillen tussen verzekeraars te klein om over te stappen, zo betogen onderzoekers van het NIVEL in een publicatie in Economisch Statistische Berichten. Het onderzoek is najaar 2012 uitgevoerd.

Lees meer

Wat zijn de veranderingen in de zorg in 2013?

Sinds 1 januari 2013 zijn er veranderingen in de zorg. Het eigen risico gaat bijvoorbeeld omhoog naar € 350. Rollators en andere eenvoudige loophulpmiddelen gaan uit het basispakket. Hieronder staan de belangrijkste veranderingen op een rij.

Lees meer

Aanvullende zorgverzekering zonder basisverzekering niet altijd mogelijk

Bij iets minder dan de helft van de zorgverzekeraars is het niet mogelijk alleen een aanvullende verzekering af te sluiten. Als dit wel mogelijk is, rekent de verzekeraar vaak een toeslag op de premie of raadt dit af, zo blijkt uit een onderzoek per e-mail onder vijfentwintig zorgverzekeraars en vijf internetpolissen.

Lees meer

Vaker overgestapt door prijs aanvullende verzekering

Bijna 90% van de mensen heeft een aanvullende ziektekostenverzekering. Al kiezen ook steeds meer mensen voor alleen een basisverzekering. De prijs en de dekking van de aanvullende verzekering blijken in 2012 een belangrijke reden om over te stappen naar een andere verzekeraar. De hoogte van de totale premie is nog steeds de belangrijkste reden om te wisselen.

Lees meer

Maatschappelijke kosten en baten van invloed op besluiten medische technologie

Een succesvolle behandeling kan niet alleen de gezondheid van mensen verhogen, maar ook hun productiviteit. Langer en gezonder doorwerken is een belangrijk maatschappelijk thema en daarom is het belangrijk dat deze productiviteitskosten goed worden weergeven in economische evaluaties.

Dit stelt Marieke Krol in haar proefschrift ‘Productivity costs in economic evaluations’ waarop zij op vrijdag 21 december 2012 promoveert aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Lees meer