Gehoorschade

Gehoorschade door harde muziek

1 op de 7 jongeren blijkt na het uitgaan last te hebben van een piep in de oren. Dit blijkt uit een rapport van de commissie prevENT van de Nederlandse Vereniging van Keel- Neus- Oorartsen.

Uit het onderzoek bleek ook dat minder dan de helft van de onderzochte jongeren zich er van bewust was dat gehoorschade door harde muziek voorkomen kan worden. Op basis van deze gegevens willen Nederlandse KNO-artsen voorlichting geven op basisscholen over preventie van gehoorschade.

Tweetalig onderwijs vanaf de kleuterklas

Basisscholen kunnen straks 15 procent van hun onderwijstijd in het Engels lesgeven. Daarnaast start in 2014 op twintig basisscholen een experiment met volledig tweetalig basisonderwijs. Dit staat in het plan van aanpak Engels in het primair onderwijs dat Staatssecretaris Dekker woensdag 10 juli 2013 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Meisjes steeds eerder ongesteld

De eerste ongesteldheid treedt bij Nederlandse meisjes steeds eerder op. In 1997 bij de vierde landelijke groeistudie was de gemiddelde leeftijd 13,15 jaar, in 2009 was dit gedaald naar 13,05 jaar. Bij meisjes van Turkse origine daalde de leeftijd van 12,8 jaar in 1997, naar 12,5 jaar in 2009. Datzelfde geldt voor de meisjes van Marokkaanse herkomst: van 12,9 jaar in 1997, naar 12,6 jaar in 2009.

Kinderen met stiefouder scoren lager op de Cito-toets

In 2011 hadden kinderen in groep acht van de basisschool gemiddeld een Cito-score van 536. Meisjes en jongens uit gezinnen met hogere inkomens scoorden hoger dan gemiddeld. Kinderen die wonen in een gezin met een stiefouder haalden in elke inkomensgroep een lagere score.

‘Zit met Pit’ op de basisschool

Wie vertelt kinderen hoe ze goed achter de computer zitten? En hoe komt het dat ze weleens pijn krijgen aan de rug, nek en armen als ze te lang bezig bent met hun computer?

Introductie Zit met Pit!

Waar moeten ze op letten om goed te zitten als ze schrijven? Weet je dat je van verkeerd zitten rug, nek en armklachten kunt krijgen?