Maak nu nog gebruik van de vergoedingen van de zorgverzekering

In 2012 is de premie van het basispakket van de zorgverzekering met 30 euro gestegen. Naast de premiestijging is de basisverzekering weer verder uitgekleed. Chronisch zieken moeten voortaan de eerste twintig fysiotherapiebehandelingen zelf betalen. Ook verdwenen de vergoedingen voor maagzuurremmers, ondersteunende middelen voor stoppen met roken en dieetadvies.

Lees meer

Vaker zelf betalen voor receptgeneesmiddelen

Nederlandse apotheken verstrekten in 2011 voor meer dan 150 miljoen euro aan receptgeneesmiddelen die niet voor vergoeding vanuit het basispakket in aanmerking kwamen. Dit bedrag neemt de laatste jaren toe. Aan anticonceptiemiddelen werd vorig jaar ruim 64 miljoen euro niet vergoed.

Lees meer

Nederlandse Vereniging van Diëtisten daagt minister van VWS

De Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) spant een kort geding aan tegen de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport omdat de diëtist uit het basispakket van de ziektekostenverzekering verdwijnt. De NVD vraagt aan de rechter om de maatregel op te schorten en tenminste een overgangsregeling in te stellen.

Lees meer

Helft Nederlanders onbekend met basispakket zorgverzekering

Ruim de helft van de Nederlanders denkt dat een tandartscontrole (voor 18 jaar en ouder) onder de basisverzekering valt. En ruim 40 procent denkt dat een bril vergoed wordt vanuit het basispakket, terwijl dit in beide gevallen niet het geval is. Één op de drie Nederlanders is onterecht in de veronderstelling, dat het eigen risico van de zorgverzekering niet voor een bezoek aan het ziekenhuis geldt.

Lees meer