Betere voorlichting over gevolgen hielprik noodzakelijk

De hielprik bij pasgeboren baby’s geeft zowel informatie over behandelbare ziektes als ook over dragerschap van ziektes. Deze informatie kan op een risico bij volgende zwangerschappen wijzen. Martina Cornel, hoogleraar community genetics VU medisch centrum, pleit voor een helder onderscheid tussen deze kennis over dragerschap en het opsporen van behandelbare aandoeningen.

De wijkverpleegkundige maakt het verschil tussen consultatiebureaus

De meeste ouders zijn te spreken over het consultatiebureau en de schoolarts. De kwaliteit van de dienstverlening blijkt bij de consultatiebureaus sterk afhankelijk van de wijkverpleegkundige. Opmerkelijk minpunt is dat de doorverwijzing niet altijd soepel verloopt. Nederlandse baby’s en peuters krijgen regelmatig een oproep van het consultatiebureau voor een preventief gezondheidsonderzoek. Zitten ze eenmaal op school dan gaan kinderen hiervoor naar de schoolarts. Deze komt langs in groep twee en groep zeven van de basisschool en in de tweede klas van de middelbare school. Met subsidie van VWS en ZonMw ontwikkelde het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) vier CQ-index vragenlijsten voor de jeugdgezondheidszorg.