Signalering van eiwitten bij kanker

Maria Noutsou onderzocht in haar promotieonderzoek de Wnt-signaleringscascade. Die speelt tijdens de ontwikkeling en in volwassen stadiavan meercellige organismen een cruciale rol door het reguleren van celdeling en differentiatie.

De rol van het Axin-eiwit bij tumorgroei

Het proefschrift van Zeinab Anvarian gaat in op de gevolgen van de ogenschijnlijk subtiele verandering op de vorm en functie van het Axin-eiwit. Mutaties in het gen dat codeert voor Axin, een ‘negative regulator’ van Wnt-signalering, worden frequent gevonden in