Nieuwe benadering woning voor doofblinden ’s Heeren Loo werpt vruchten

Mensen die naast een verstandelijke beperking ook ernstige problemen hebben met zien en horen, (visuele en auditieve beperkingen) ervaren de wereld vaak als bedreigend en onoverzichtelijk. Zonder herkenning en begrip is het risico van isolement en ernstige emotionele problemen groot.

Reden voor de ’s Heeren Loo Zorggroep om in ’t Laar in Julianadorp een woning speciaal voor deze groep te starten. Na vier maanden zijn de eerste resultaten zichtbaar: cliënten nemen aanzienlijk meer initiatief en voeren meer de regie over hun bestaan.

Lees meer