Gezinnen met kinderen slechts bij uitzondering in vreemdelingenbewaring

Gezinnen met minderjarige kinderen worden bij uitzondering in vreemdelingenbewaring geplaatst. Op dit moment mogen deze gezinnen nog maximaal twee weken in vreemdelingenbewaring, maar staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie wil dat ze alleen nog in bewaring kunnen komen als ze zich eerder aan het toezicht hebben onttrokken.

Fred TeevenFred Teeven Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Als dit niet het geval is, komt een gezin terecht in een gezinslocatie. Ook op deze gezinslocaties staat terugkeer voorop. Zo krijgen bewoners meer activiteiten aangeboden die hierop gericht zijn.

Lees meer

Toegankelijkheid en bereik zorg asielzoekers verbeterd en grotendeels op orde

De toegankelijkheid van de huisartsenzorg voor asielzoekers en het bereik van de publieke gezondheidszorg is verder verbeterd. Organisaties die betrokken zijn bij de zorg voor asielzoekers leven de normen van het nieuwe zorgmodel beter na. Dat blijkt uit vervolgonderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

De IGZ is tevreden over deze verbetering, maar wil dat de betrokken organisaties ervoor zorgen dat alle opvanglocaties en organisaties voldoen aan alle gestelde normen.

Lees meer

Nieuwe onderzoeksmethode biedt asielkinderen houvast in procedure

Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen hebben een methode ontwikkeld om het ontwikkelingsbelang van kinderen op een betrouwbare manier vast te stellen. De methode kan onder meer worden ingezet wanneer wordt overwogen een kind in een pleeggezin onder te brengen, maar ook in asielprocedures. Orthopedagoge Elianne Zijlstra: ‘De methode laat duidelijk zien of maatregelen voldoende rekening houden met het ontwikkelingsbelang van het kind. In asielprocedures wordt daaraan nog vrijwel altijd voorbij gegaan.’ Zijlstra promoveert 14 mei 2012 op het onderzoek.

Lees meer

Asielzoekers willen tijdens hun asielprocedure niet stilzitten

Asielzoekers moeten duidelijkere informatie krijgen over de mogelijkheden die er zijn om contacten te leggen, (onbetaald) te werken en te leren in en rond de asielzoekerscentra. Dit is essentieel om motivatie en veerkacht in stand te houden. Bewoners willen niet stilzitten tijdens hun asielprocedure.

Dat blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam naar hoe asielzoekers de opvang ervaren in Nederlandse asielzoekerscentra.

Lees meer

Bescherming homoseksuele asielzoekers uit Irak blijft onvoldoende

Volgens COC Nederland blijft de bescherming van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (LHBT) asielzoekers uit Irak onvoldoende. Minister Leers (Asiel) schrijft aan de Tweede Kamer dat hij deze groep wil indelen in een andere beschermingscategorie.

Waar LHBT’s uit Irak nu worden beschouwd als een ‘risicogroep,’ wil minister Leers hen voortaan beschouwen als ‘kwetsbare minderheidsgroep’.

Lees meer