Beoordeling seksuele gerichtheid vreemdelingen

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in de hogerberoepszaken van drie vreemdelingen zogenoemde prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie in Luxemburg. De procedures hebben betrekking op de weigering door de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie om drie mannen uit Gambia, Afghanistan en Oeganda een asielvergunning te geven.

De Raad van State wil uitleg van het Hof in Luxemburg over onder meer de Europese Definitierichtlijn waarin voor de lidstaten van de Europese Unie minimumnormen zijn opgenomen voor bescherming van vluchtelingen.

Lees meer

Regeling voor asielkinderen

De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie een definitieve regeling en een overgangsregeling te treffen voor asielkinderen die tenminste vijf jaar in Nederland hebben verbleven.

Deze kinderen en hun gezinsleden kunnen, wanneer zij voldoen aan bepaalde voorwaarden, in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning. Het kabinet wil daarmee een einde maken aan de situatie van kinderen, die zonder zicht op een verblijfsvergunning al langdurig in Nederland verblijven.

Lees meer

Vingerafdrukken bij aanvraag verblijfsvergunning vreemdelingen

Vingerafdrukken en digitale pasfoto’s in een centraal bestand moet de identiteitscontrole van vreemdelingen verbeteren bij het aanvragen van een verblijfsvergunning. Het gebruik van biometrische gegevens wordt ook ingevoerd bij gezinsmigratie en bij verblijfsvergunningen voor studie of werk; bij vreemdelingen die asiel aanvragen gebeurt dit al. Door controle op vingerafdrukken en foto’s kan identiteitsfraude, documentfraude en illegaliteit beter worden aangepakt.

Lees meer

Meer dan 100 burgemeesters gaan pleiten voor kinderpardon

Al meer dan 100 gemeenteraden roepen hun burgemeesters op bij minister Gerd Leers van Asiel en Immigratie te pleiten voor een kinderpardon. Wekelijks spreken zich meer gemeenten uit voor een oplossing voor kinderen die al zo lang in Nederland wonen dat ze gewoon Hollands zijn. Nu al 105 gemeenteraden.

De actie is bedoeld als ondersteuning van een initiatiefwet die regelt dat minderjarige vreemdelingen die langer dan acht jaar in Nederland wonen een verblijfsvergunning krijgen. In de gemeenten steunen veel CDA- en VVD-politici de moties.

Lees meer

Al 25 burgemeesters gaan pleiten voor kinderpardon

Steeds meer gemeenteraden spreken zich uit voor een oplossing voor kinderen die al zo lang in Nederland wonen dat ze hier geworteld zijn. Nu al 25 gemeenteraden roepen hun burgemeesters op bij minister Gerd Leers van Asiel en Immigratie (I en A) te pleiten voor een kinderpardon. De actie is bedoeld als ondersteuning van een initiatiefwet die regelt dat minderjarige vreemdelingen die langer dan acht jaar in Nederland wonen een verblijfsvergunning krijgen. In de gemeenten steunen veel CDA- en VVD-politici de moties.

Lees meer

Groeiende steun voor actie kinderpardon

De steun voor de actie voor een kinderpardon groeit. Meer dan 111.000 mensen tekenden de petitie op www.kinderpardon.nu. Inmiddels spreken ook gemeenten zich uit voor een oplossing voor kinderen die al zo lang in Nederland wonen dat ze vreemden zijn in het land van hun ouders. Ook CDA en VVD-politici steunen deze moties.

Lees meer