JOOST over gevaar kankerverwekkende stoffen

Werknemers in de installatie- en isolatiebranche lopen kans tijdens hun werk in aanraking te komen met gevaarlijke, kankerverwekkende stoffen, zoals asbest en kwartsstof. Blootstelling hieraan is niet nodig, als zowel werkgever als werknemer alert zijn en adequate maatregelen nemen.

Therapie tegen asbestkanker

Het Erasmus MC heeft als eerste ter wereld een behandelmethode tegen asbestkanker geïntroduceerd. Daarbij krijgen patiënten cellen uit hun eigen afweersysteem ingespoten die in het laboratorium zijn ‘getraind’.