Scholen moeten asbest opsporen

Schoolbesturen moeten binnen nu en een jaar hebben geïnventariseerd of hun schoolgebouwen, gebouwd voor 1994, asbest bevatten. Anders wil staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) hen verplichten tot een asbestinventarisatie. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van de – tot nu toe vrijwillige – inventarisatie van asbest op scholen. Ouders, schoolpersoneel en andere betrokkenen kunnen vanaf donderdag 26 januari 2012 op internet zien of ‘hun’ schoolgebouw al op de aanwezigheid van asbest onderzocht is.

Werk met asbest vaak niet veilig

Op locaties waar asbest wordt verwijderd, schort het vaak aan de veiligheid voor werknemers. Dat blijkt uit controles door de Arbeidsinspectie bij bedrijven die asbest mogen verwijderen. De situatie was vooral zorgwekkend bij bedrijven waar de Arbeidsinspectie al eerder had geconstateerd dat ze onveilig werkten. Zo werden op twee van de drie locaties waar deze bedrijven actief waren, de regels overtreden.

Werknemers onvoldoende beschermd tegen vervuilde grond

Bedrijven die werken in verontreinigde grond, nemen onvoldoende maatregelen om hun medewerkers te beschermen tegen giftige stoffen en asbest. Dat blijkt uit steekproeven van de Arbeidsinspectie in 2010. Bij 53 van de 61 inspecties waren zaken niet in orde; 22 keer werd het werk

Scherper en intensiever asbestbeleid noodzakelijk

Asbest is nog gevaarlijker dan gedacht, heeft de Gezondheidsraad geconstateerd. Daarom wil het kabinet op voorstel van staatssecretaris Joop Atsma (Infrastructuur en Milieu) onderzoeken hoe nog meer asbest op een verantwoorde wijze