Modern leren en opleiden in Meander MC

Jaarlijks worden duizenden artsen, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals opgeleid in 28 ziekenhuizen, verenigd in de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ).

Anne den Hertog, Meander MCChirurg-in-opleiding Anne den Hartog aan het werk in Meander Medisch Centrum.

De publicatie ‘Opleiden zit in onze genen’ toont aan dat Meander Medisch Centrum, net als de collega-STZ-ziekenhuizen, klaar is voor de ziekenhuiszorg van de toekomst.

Lees meer

Virtual reality helpt chirurgen kijkoperaties gerichter te trainen

Om minimaal invasief te leren opereren moeten artsen niet slechts uren maken, maar gericht vaardigheden aanleren. In zijn promotieonderzoek ontwierp gynaecologisch oncoloog Henk Schreuder van het UMC Utrecht trainingsprogramma’s voor gynaecologen en chirurgen. Onder meer via virtual reality.

Lees meer

KNMG oneens met RVZ aanbeveling om numerus fixus los te laten

KNMG heeft ernstige twijfels over de centrale aanbevelingen in het RVZ advies “Numerus fixus geneeskunde: loslaten of vasthouden” dat vandaag is gepubliceerd. De RVZ wil de numerus fixus (instroom in de studie geneeskunde) nu verruimen met 250 studenten conform het recente advies van het Capaciteitsorgaan, en binnen vijf jaar loslaten. Ook wil de RVZ het aantal specialisten in opleiding fors uitbreiden.

Lees meer