Rijnstate ziekenhuizen bespreken medische dilemma’s

In 2012 werd binnen Rijnstate 100 maal een Moreel Beraad gehouden. Tijdens een Moreel Beraad spreken artsen en verpleegkundigen van verschillende disciplines met elkaar over concrete dilemma’s uit de praktijk.

Rijnstate ziekenhuizen

Vanuit de eigen normen en waarden wordt gediscussieerd over wat zij verstaan onder goede zorg. Het Moreel Beraad wordt op een methodische manier begeleid door een hiervoor opgeleide gespreksleider. Hiervoor zijn in 2012 40 medewerkers opgeleid.

Sekseverschillen spelen nauwelijks een rol bij specialisatie geneeskunde

Chirurgen zijn vaker man, gynaecologen vaker vrouw, maar dit begint te veranderen. Geneeskundestudenten kiezen vooral voor een specialisme vanwege de combinatie met thuis, een voorkeur voor technische snufjes, status of interesse. Dit blijkt uit een publicatie van het NIVEL in BMC Medical Education.

Opkomst nieuwe anticoagulantia niet te stollen

In de eerste helft van 2012 telde de SFK bijna 370.000 gebruikers van vitamine K-antagonisten (‘cumarines’). Artsen schrijven nieuwe orale anticoagulantia, die de bezwaren die kleven aan het gebruik van vitamine K-antagonisten mogelijk kunnen inperken, nog in beperkte mate voor. Het gebruik ervan neemt echter sterk toe.

‘Waanwijs egoïsme ondermijnt gezag’

Het gezag van deskundigen in de zorg wordt in Nederland ondermijnd door ‘waanwijs egoïsme’. “Met aanstekelijke leuzen als ‘daar ga ík over’ wordt elke deskundigheid onderuit gehaald”, zegt Herman Pleij in een gastcolumn in Nefarma.