Reactie Boaborea op FNV-rapport “Ziekmakende verzuimbureaus”

Privacy van de werknemer en het zorgvuldig omgaan met medische gegevens is een groot goed, dat door bedrijfsartsen en arbodiensten wordt bewaakt en conform de wet- en regelgeving wordt nageleefd. Werkgevers doen er goed aan enkel zaken met gecertificeerde arbodiensten te doen.

“Ondernemers ontevreden over hun Arbodienst”

Er heerst veel onrust rondom de Arbodienstverlening, blijkt uit onderzoek van BG Magazine. Vooral de klanttevredenheid onder de ondernemers staat sterk onder druk. Door de vele fusies en samenvoegingen van

Bedrijfsarts op het web

SVServicecenter uit Woerden brengt vanaf heden als eerste arbodienst deze online service. SVServicecenter innoveert met deze digitale verzuimconsulten en biedt hiermee zowel werkgever als werknemer meerdere voordelen.

Bedrijfsarts is noodgedwongen jobhopper

Door veranderde wetgeving zijn sommige arbodiensten gegroeid, andere gekrompen. Veel bedrijfsartsen zijn daardoor de laatste jaren noodgedwongen van werkgever geswitcht en veel van hen zijn als zelfstandige aan de slag gegaan. Door veranderingen in de arbowet zijn bedrijven vanaf 2005/2006 niet meer verplicht om aangesloten te zijn bij een arbodienst. Hierdoor stootte een deel van de arbodiensten personeel af. Aan de andere kant waren er ook arbodiensten die door de toenemende marktwerking juist personeel moesten aantrekken. Verder blijken functies die tot dan toe door geregistreerde bedrijfsartsen werden vervuld, in toenemende mate door basisartsen (arbo-artsen) te worden bekleed. Bedrijfsartsen zijn door deze ontwikkelingen in de laatste jaren veelvuldig veranderd van baan, zo blijkt uit onderzoek van het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) dat is uitgevoerd met subsidie van het Capaciteitsorgaan.