Leefstijlprogramma laat werknemers gezonder leven

Het gezonde leefstijlprogramma Vital@Work leidt bij oudere werknemers tot meer sporten, een hogere fruitinname en minder behoefte aan herstel aan het einde van een werkdag. Het heeft echter geen gewenste effecten in termen van vitaliteit en werkgerelateerde uitkomsten.

Om deze reden kan grootschalige implementatie van het Vital@Work programma dan ook niet direct worden aanbevolen om de vitaliteit van oudere werknemers te bevorderen. Dit concludeert Jorien Strijk, die op 20 april 2012 is gepromoveerd bij VU medisch centrum.

Vitaliteitspakket kabinet te mager

‘Hoewel in het aangekondigde Vitaliteitspakket van het kabinet gesproken wordt over investeren in alle generaties, zijn de meeste maatregelen gericht op 55-plussers. Als men pas bij oudere werknemers aan hun vitaliteit begint te werken, dan is men te laat.

Gratis app voor berekenen tilgewicht

Met de gratis versie van de MMH Calculator Free kunt u het maximaal toelaatbare gewicht in tiltaken berekenen volgens de NIOSH-methode. Deze methode wordt internationaal erkend en wordt ook door de Nederlandse Arbeidsinspectie gehanteerd.

Vitaliteit, werk en alcohol

Steeds meer bedrijven kiezen ervoor aandacht te besteden aan gezonde werknemers. Vitaliteit wordt als key-issue gezien. Vitaliteit – een begrip in de HR wereld. Of slechts een modewoord?

Meer aandacht arbeidsvitaliteit en verzuimpreventie

Tweederde van Nederlandse HR-managers en directeuren verwacht dat het verzuim in Nederland de komende jaren stabiel zal blijven. 40% is ook van mening dat verzuim erbij hoort en dat je daar weinig aan kunt veranderen.