Inspecties bij politiekorpsen naar agressie, geweld en arbeidstijden

Politiekorpsen hebben meer aandacht voor werktijden en het voorkomen van agressie en geweld. Toch zijn in de praktijk de zaken nog altijd niet in orde. Dat blijkt uit gerichte controles van de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) in 2011.

De meeste overtredingen hebben te maken met een te korte rusttijd en diensten langer dan twaalf uur. Ook worden politiemensen onvoldoende getraind om met agressie en geweld om te gaan.

Politiekorpsen onder de loep van Arbeidsinspectie

De Arbeidsinspectie controleert tot en met november 2011 bij politiekorpsen de werkomstandigheden en arbeidstijden. Aanleiding is het resultaat van eerdere inspecties in 2009 onder alle 26 korpsen. Hierbij bleek dat maatregelen tegen agressie en geweld ten opzichte van agenten tekortschoten.